Služby

Predaj novostavieb rodinných domov v Kotešovej

PONÚKAME na predaj 5 novopostavených rodinných domov v Kotešovej, v tichej a prírodou obklopenej časti Podlúčie. Rodinné domy sú dvojpodlažné, s terasou, záhradou, prístreškom a spevnenou plochou pre automobily. Domy budú napojené na verejný vodovod, kanalizáciu a optiku. Domy sú situované na slnečnom pozemku s orientáciou terasy na juhozápadnú stranu. Tri rodinné domy sú TIPU 1 a dva domy sú TYPU 2.

Začiatok výstavby je plánovaný na september 2020, dokončenie je plánované na máj / jún 2021.

Domy sa predávajú ako holodom v stave: napojenie na siete, zhotovená fasáda, podlahové teplovodné vykurovanie s elektrokotlom, potery, vnútorné omietky, sadrokartóny, komín s prípravou pre inštaláciu krbu, príprava na zabezpečovací systém. V cene je započítané oplotenie záhrady, terénne úpravy a výsev trávnika. Dokončenie na kľúč možné po dohode. Domy budú napojené na inžinierske siete: elektrika, verejný vodovod, kanalizácia, optika. Ceny domov sú od 198.000 € v závislosti od veľkosti pozemku.

Stavebná činnosť

Realizujeme novostavby, rekonštrukcie, developerskú a investičnú činnosť.

Rok 2018:
RD Kysucké Nové Mesto, RD Višňové, RD Hričovské Podhradie

Rok 2017:
RD Rosina, Rekonštrukcia bytu v Bytčici, RD Višňové

Rok 2016:
Chata Martinské hole, RD Považský Chlmec, Rekonštrukcie bytov Žilina

Inžinierská činnosť

Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti prípravy investičných zámerov, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, ohlásenie drobnej stavby, geodetické zameranie, vytýčenie staveniska a stavby.

Rok 2018:
IČ pre spoločnosti Coba Automotive a Strabag, IČ  na odkanalizovanie Stredné Kysuce, IČ na úsek D3 Kysucký Lieskovec, IČ na prekládku horúcovodu v Žiline, IČ pre závod Sungwoo Hitech

Rok 2017:
IČ a MPV Turie, IČ  na odkanalizovanie regiónu Stredné Kysuce, IČ pre súkromných investorov

Rok 2016:
MPV na odkanalizovanie regiónu Stredné Kysuce, MPV pre Reming Consult, IČ pre súkromných investorov

Obchodná činnosť

Spoločnosť AAD GROUP, a.s. má zastúpenie produktov týchto spoločností: 

Ponúkame PREDAJ, MONTÁŽ a ZABUDOVANIE všetkých nami ponúkaných výrobkov:

  • Odvodňovacie žľaby
  • Vsakovacie a drenážne systémy
  • Kanalizačné šachty a poklopy
  • Odlučovačie ropných látok a odlučovače tukov
  • Čističky odpadových vôd

Záhradná a krajinná architektúra

Spracujeme návrh záhradných úprav na základe Vašich požiadaviek. Navrhneme Vám 3 alternatívy spracované v digitálnej podobe, z ktorých si vyberiete tú najvhodnejšiu. Po jej odsúhlasení spracujeme projektovú dokumentáciu, technickú správu a podrobný rozpočet, vrátane plánu údržby a starostlivosti o rastliny. Pri spracovaní návrhu vychádzame zo sortimentu rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko – architektonickej tvorbe s prihliadnutím na starostlivosť a údržbu. Súčasťou návrhu môžu byť podľa vašich požiadaviek aj závlahové systémy, riešenie terénnych nerovností a drobná záhradná architektúra. Cena projektu závisí od veľkosti riešeného územia a členitosti terénu. Výsledný návrh aj zrealizujeme.

Scroll to Top