O spoločnosti

Spoločnosť AAD GROUP, a.s. vznikla v roku 2010. Manažment spoločnosti tvoria zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy a riadenia investícií, správy majetku, finančného riadenia, obchodnej a poradenskej činnosti a služieb.

Zameranie spoločnosti je rozdelené do týchto činností:

  • Stavebná činnosť – Realizujeme novostavby, rekonštrukcie, developerskú a investičnú činnosť
  • Inžinierska činnosť – Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti prípravy investičných zámerov, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, ohlásenie drobnej stavby, geodetické zameranie, vytýčenie staveniska a stavby
  • Obchodná činnosť – predaj materiálu
  • Záhradná a krajinná architektúra
Scroll to Top