O spoločnosti

Spoločnosť AAD GROUP, a.s. vznikla v roku 2010. Manažment spoločnosti tvoria zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy a riadenia investícií, správy majetku, finančného riadenia, poradenskej činnosti a služieb. … Viac >O spoločnosti
Služby


Stavebná činnosť

Realizujeme novostavby, rekonštrukcie, developerskú a investičnú činnosť. … Viac >Stavebná činnosť


Inžinierska činnosť

Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti prípravy investičných zámerov, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí … Viac >Inžinierska činnosť


Záhradná a krajinná architektúra

Spracujeme návrh záhradných úprav na základe Vašich požiadaviek. Navrhneme Vám 3 alternatívy spracované v digitálnej podobe, z ktorých si vyberiete tú najvhodnejšiu. … Viac >Záhradná a krajinná architektúra


Zavedenie GDPR vo firmách

zabezpečujeme spracovanie bezpečnostnej dokumentácie s náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 18/2018 Z. z. … Viac >Zavedenie GDPR vo firmách
Referencie

Spolupracujeme so spoločnosťami:


ACO Stavební prvky spol. s r.o.


ARH s.r.o.


BAULOGIC, s.r.o.


BCI-S&T, s.r.o.


Bwf s.r.o.


COBA Automotive, s.r.o.


COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.


Doprastav, a.s.


DOSA Slovakia, s.r.o.


ELVOD-BETÓN,s.r.o.


Energy Pro, s.r.o.


ERPOS, spol. s r.o.


Euro Dotácie, a.s.


EUROVIA SK, a.s.


FLORASYSTEM, s.r.o.


GEODETICCA, s.r.o.


IMI TRADE S.R.O.


JaPS s.r.o.


ďalšie referencie >

Partneri