Zabezpečujeme vypracovanie vstupného auditu, následne spracovanie kompletnej bezpečnostnej dokumentácie s náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávka:
Po vyplnení objednávkového formulára vám pošleme cenovú ponuku za spracovanie jednotlivých činností a bezpečnostnej smernice.

* povinné polia


Partneri