Spracujeme návrh záhradných úprav na základe Vašich požiadaviek. Navrhneme Vám 3 alternatívy spracované v digitálnej podobe, z ktorých si vyberiete tú najvhodnejšiu. Po jej odsúhlasení spracujeme projektovú dokumentáciu, technickú správu a podrobný rozpočet, vrátane plánu údržby a starostlivosti o rastliny. Pri spracovaní návrhu vychádzame zo sortimentu rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko – architektonickej tvorbe s prihliadnutím na starostlivosť a údržbu. Súčasťou návrhu môžu byť podľa vašich požiadaviek aj závlahové systémy, riešenie terénnych nerovností a drobná záhradná architektúra. Cena projektu závisí od veľkosti riešeného územia a členitosti terénu. Výsledný návrh aj zrealizujeme.


Partneri