Spoločnosť AAD GROUP, a.s. má zastúpenie produktov týchto spoločností: 

Ponúkame PREDAJ, MONTÁŽ a ZABUDOVANIE všetkých nami ponúkaných výrobkov:

  • Odvodňovacie žľaby
  • Vsakovacie a drenážne systémy
  • Kanalizačné šachty a poklopy
  • Odlučovačie ropných látok a odlučovače tukov
  • Čističky odpadových vôd

Partneri