Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti prípravy investičných zámerov, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, ohlásenie drobnej stavby, geodetické zameranie, vytýčenie staveniska a stavby.

Rok 2018:

 • IČ pre spoločnosti Coba Automotive a Strabag
 • IČ  na odkanalizovanie Stredné Kysuce
 • IČ na úsek D3 Kysucký Lieskovec
 • IČ na prekládku horúcovodu v Žiline
 • IČ pre závod Sungwoo Hitech

Rok 2017

 • IČ a MPV Turie
 • IČ  na odkanalizovanie regiónu Stredné Kysuce
 • IČ pre súkromných investorov

Rok 2016

 • MPV na odkanalizovanie regiónu Stredné Kysuce
 • MPV pre Reming Consult
 • IČ pre súkromných investorov

kontaktný formulár


Partneri