Každoročne sa zastavíme pri hroboch svojich blízkych niekoľko krát, najmä však počas výročí a sviatkov. Je potrebné, aby miesta posledného odpočinku našich blízkych boli upravené, a to aj počas celého roka. Prenechajte starostlivosť o hrobové miesta v priebehu roka na nás. Ponúkame balíky služieb v okrese Žilina, z ktorých si vyberie každý.

Bežná údržba hrobového miesta – vyčistenie priestoru hrobu a okolo hrobového miesta, odstránenie poškodených kahancov, vosku, umytie náhrobného kameňa, odstránenie buriny, zálievka rastlín, zapálenie sviečok. Po vykonaní údržby poskytneme fotodokumentáciu v stave pred a po úprave.

viac na: https://hrobyzilina.sk/


Partneri