Stavebná činnosť

Realizujeme novostavby, rekonštrukcie, developerskú a investičnú činnosť. … Viac >Stavebná činnosť


Inžinierska činnosť

Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti prípravy investičných zámerov, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí … Viac >Inžinierska činnosť


Záhradná a krajinná architektúra

Spracujeme návrh záhradných úprav na základe Vašich požiadaviek. Navrhneme Vám 3 alternatívy spracované v digitálnej podobe, z ktorých si vyberiete tú najvhodnejšiu. … Viac >Záhradná a krajinná architektúra


Zavedenie GDPR vo firmách

zabezpečujeme spracovanie bezpečnostnej dokumentácie s náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 18/2018 Z. z. … Viac >Zavedenie GDPR vo firmách

Partneri