AAD group

Home

Obchodno - poradenská spoločnosť AAD GROUP, a.s. vznikla v roku 2010. Manažment spoločnosti tvoria zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy a riadenia investícií, správy majetku, finančného riadenia, poradenskej činnosti a právnych služieb.

 

 Core  business firmy AAD GROUP, a.s., je rozdelený do 4 sekcií:

1. Predprojektová príprava investičných celkov - zabezpečenie komplexných služieb v oblasti majetkoprávneho                    vysporiadania nehnuteľností, inžinierska činnosť, technická a právna due dilligence, poradenstvo v oblasti prípravy investičných zámerov.

2. Obchodná činnosť v rozsahu koncepcie PORTA ITALIA - maloobchodný a veľkoobchodný predaj talianskych vín a delikaties.

3. Zabezpečenie financovania, ekonomického a právneho poradenstva pre corporate klientov, ako aj pre ostatnú verejnosť. Založenie spoločnosti, komplexná príprava všetkých právnych dokumentov, komunikácia s bankami, finančnými inštitúciami, príprava podnikateľských plánov...

4. Vlastná developerská a investičná činnosť - príprava a realizácia developerskych projektov, ako aj realizácia a správa vlastných investičných akcií.

 

Radi by sme Vám týmto ponúkli naše služby.

                                                                                                                                                                S úctou Ing. Miroslav Mihál

                                                                                                                                                                 predseda predstavenstva