AAD group

Home

Obchodno - poradenská spoločnosť AAD GROUP, a.s. vznikla v roku 2010. Manažment spoločnosti tvoria zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy a riadenia investícií, správy majetku, finančného riadenia, poradenskej činnosti a právnych služieb.

  • Predprojektová príprava investičných celkov

  • Obchodná činnosť v rozsahu koncepcie PORTA ITALIA

  • Zabezpečenie financovania, ekonomického a právneho poradenstva

  • Vlastná developerská a investičná činnosť